Inbäddning

 


 

Kom ihåg attributet allowfullscreen=”true” för att möjliggöra fullskärmsläge.

Vänligen placera även en direktlänk (nytt fönster/flik) i anslutning till inbäddningen, då fullskärmsläge ej fungerar på iOS-enheter.


Direktlänkar

Översikt: https://3d.ax/waterchain/#overview

Dalkarby träsk: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#dalkarbytrask

Dalkarby träsk 2: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#dalkarbytrask2

Långsjön: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#langsjon

Långsjön norra: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#langsjon_norra

Långsjön södra: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#langsjon_sodra

Markusbölefjärden: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#markusbolefjarden

Markusbölefjärden norra: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#markusbolefjarden_norra

Markusbölefjärden södra: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#markusbolefjarden_sodra

Brantsböle träsk: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#brantsboletrask

Bränneriträsket: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#branneritrasket

Finnbackaträsket: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#finnbackatrasket

Länabba träsk: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#lanabbatrask

Näsängsträsk: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#nasangstrask

Prästträsket (Pålsböle): https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#prasttrasket

Slussfjärden: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#slussfjarden

Stallhaga träsk: https://visualisering.gitech.ax/waterchain/#stallhagatrask


Vinter/vårbilder

Dalkarby träsk, vinterbild: https://3d.ax/waterchain/#dalkarbytrask_winter

Dalkarby träsk, vårbild: https://3d.ax/waterchain/#dalkarbytrask_spring

Långsjön, vinterbild: https://3d.ax/waterchain/#langsjon_winter

Långsjön, vårbild: https://3d.ax/waterchain/#langsjon_spring

Markusbölefjärden, vinterbild: https://3d.ax/waterchain/#markusbolefjarden_winter

Markusbölefjärden, vårbild: https://3d.ax/waterchain/#markusbolefjarden_spring