« Tillbaka till hjälpsidan

Zoom

Zoomingsknapparna hittar du uppe till vänster på kartan.
Med zoomingsknapparna så zoomar du i kartan, t.ex. för att få se mer detaljer. Du kan även zooma med scroll-hjulet på datormusen eller använda (+) och (-) knapparna på tangentbordet.

Hem

”Hem”-knappen hittar du uppe till vänster på kartan.
Med hem ”Hem”-knappen så går du till kartans standard zoomingsnivå och position.

Position

Positionsknappen hittar du uppe till vänster på kartan.
Med positionsknappen så får du din aktuella position på kartan, dock krävs det att du har en internetuppkoppling. 3G- eller 4G-uppkoppling kan ge en noggrannare position än wifi.

Skalsticka och koordinater

Skalstickan och koordinaterna hittar du nere till vänster på kartan.
Skalstickan visar hur lång en viss sträcka är i kartan och koordinaterna visar muspekarens position i kartan (N/E).

Översiktskarta

Översiktskartan hittar du om du klickar på pilen uppe i högra hörnet på kartan.
Med översiktskartan får du en överblick av var du är på kartan. Du kan även dra den mörka rutan i översiktsfönstret för att förflytta dig på kartan.

Info

Info-fliken hittar du uppe i högra hörnet på kartan.
I inforutan står det information om kartan.

Baskarta

”Baskarta”-fliken hittar du uppe i högra hörnet.
Under ”Baskarta”-fliken kan du välja vilken karta du vill ha som bakgrund. Till exempel flygbilder eller OpenStreetMap.

Lagerlista

”Lagerlista”-fliken hittar du uppe i högra hörnet.
Med lagerlistan kan du visa och dölja de lager som är med i kartan. Du kan även trycka på pilarna till vänster för att komma till undermenyer av lagren och välja att dölja endast vissa delar av lagren.

Mätverktyget

Mätvektyget hittar du uppe i högra hörnet.
Med mätverktyget kan du mäta sträckor och areor som du ritar upp i kartan. Markera önskad funktion och klicka i kartan för att mäta längd eller area.

Legend

I legenden kan du se områden och symboler som används i kartan.

Klicka

På de flesta kartor kan du klicka på områden eller punkter för att få fram en popup-ruta som innehåller information om det objekt du klickat på.