Björlin GITech Ab erbjuder tjänster inom ett flertal områden där geografisk information är ledordet. Företaget besitter kompetens inom bland annat 3D-visualisering, kartografi, mätningsteknik, bild- och databehandling och geografiska informationssystem – allt för att kunna förse kunden med den rätta kartan, informationen eller visualiseringen. Produkterna kan anpassas för så väl webb och mobil som för tryck eller i ett geografiskt informationssystem (GIS).

Dessutom kompletteras tjänsterna med juridisk kompetens inom samhällsplanering och lantmäteriteknik, vilket ger oss möjligheten att ge kunden hjälp i ett bredare spektra.