Har du eller din organisation information som behöver presenteras i en karta? Vi kan bygga informativa och tilltalande webbkartor för publik visning på er hemsida eller kartor för internt bruk i appar för mobila enheter eller desktop. Vi arbetar även med layout och kan ta fram tryckfärdiga kartoriginal anpassade för utskrift, eller bildmaterial för digital presentation online.

För mätning, kartering och baskartor, se avsnittet bygg.
Se även avsnittet Gis/Geodata.

Webbkartor för publik visning fungerar lika bra i smarttelefoner och läsplattor som på större bildskärmar. Era kunder och användare kan bekvämt zooma och klicka sig fram till relevant information som ni vill visa. Med GPS-funktionen påslagen kan användarna dessutom se sin egen position i kartan. Webbkartan kan levereras som en inbäddningskod som enkelt infogas på er hemsida samt som en publik länk som tar användaren direkt till webbappen som visar kartan. Kartorna kan enkelt uppdateras online så att informationen hålls ajour och relevant för alla läsare samtidigt.

Kontakta oss gärna så kan vi diskutera möjligheter och kostnader för att förse dig med kartan du behöver!


Exempel på inbäddad 3D-webbkarta

Inbäddningsbar responsiv webbkarta som kombinerar information, 3D-visualiserad bild och 360-foton. Kartan visar Ålands hälso-och sjukvård, ÅHS sjukhusområde.

Referenser

Fiskekartor online

I samarbete med Visit Åland har Björlin GITech tagit fram ett lättillgängligt, enhetligt kartunderlag för Ålands fiskekortsområden. I online-kartan kan fisketurister och andra intresserade få överblick över var och när man får fiska på Åländska vatten, vilka regler som gäller och var man kan lösa fiskekort. Det finns även länk till onlineförsäljning av fiskekort för de fiskelag som anslutit sig till den tjänsten samt GPS-funktion för att se på vilket fiskekortsområde man befinner sig. Arbetet med att lägga in nya fiskekortsområden för vattenägare som vill synas i kartan pågår fortlöpande.

3D webbkarta | ÅHS

3D-webbkarta över ÅHS sjukhusområde. Information om respektive byggnad presenteras tillsammans med 360-gradersfoton vid respektive byggnads ingång.
Responsiv webbapplikation som kan bäddas in på önskad webbsida samt användas i mobila enheter.
Visualiseringen baserad på Lantmäteriverkets öppna geodata (terrängmodell, ortofoton) samt inmätta byggnader från Mariehamns stad.

Ur det renderade bildmaterialet skapades även kartor för utskrift och fysisk skylt på platsen.
Se inbäddningsexemplet ovan för webbkartan eller använd följande direktlänk för mobilversionen.

Tryckta fiskekartor

Vi har producerat fiskekartor över ett flertal vattenområden på Åland. Kartorna beskriver vilka delar av fiskelagens vatten som tillåter fiske, var stugby och sjösättningsramp i området finns, närliggande fiskeområden osv. På kartornas baksida beskrivs gällande fiskeregler, fiskesilhuetter med minimimått samt en måttstock på sidan. Originalen trycktes upp på tåligt vattenbeständigt papper för utdelning till bl.a. fisketurister eller andra som löser fiskekort i nämnda områden.

Kontakta oss vid intresse!

3D-områdeskarta Svinryggen

För Svinryggens deponi togs en situationsplan samt en 3D-områdeskarta fram baserat på material GITech karterat med UAV och GPS. GITech tidigare visualiserade byggnader på området inkluderades också i modellen för ökad detaljrikedom.
Områdeskartan renderades i 3D och tryckfärdig PDF sammanställdes med en upplösning hög nog för en större fysisk skylt på platsen.
Visa visualiseringen

Marknadsföringsmaterial till Öra bostadsområde

Inför försäljningsstart för bostadsområdet Öra Strand i Hammarland tog GITech fram presentationsmaterial utgående från antagen detaljplan och illustrationsplan för området. Materialet omfattade kvartersvisa kartor för webbpresentation med tomtstorlekar och övrig information, detalj- och illustrationsplan anpassad för tryck i prospekt och försäljningsfoldrar, samt original för 2×3 meter stor skylt för placering på området.

Kommunens hemsida