Inmätning genom laserscanning passar i många lägen, från planering och projektering till relationshandlingar innan och under projektets gång.

Med en laserscanner mäts ett stort antal punkter in under en kort tid med millimeternoggrannhet. Punktmolnet kan georefereras för karteringsändamål eller arbetas i lokalt för enskilda projekt.

Punktmolnet kan levereras som svartvitt (intensitet) eller i fullfärg (RGB). Till skillnad från traditionell inmätning erbjuder laserscanning ett smidigt sätt att samla in stora mängder data på mycket kort tid och genom punktmoln i ett överskådligt format.

Vi presenterar och levererar det insamlade materialet som 2D/3D-CAD-relationsritningar (fasad-, plan- och sektion) eller som 3D-BIM-modeller i IFC eller Revit-format.

Vi har möjlighet att skanna alla typer av bygg- och infrastrukturprojekt, lokaler, terrängmodeller och fordon/fartyg etc. inifrån och ut. Vi kan även utföra exakta 3D-mängdberäkningar utifrån laserscannade punktmoln.

  • Hög detaljrikedom –  Punkttäthet vid behov på millimeternivå.
  • Noggrant –  Det inmätta materialet är millimeter-noggrant och exakt horisonterat.
  • Snabbt – Scannern samlar in stora mängder data på mycket kort tid. Snabb etablering!
  • CAD/BIM – Vi omvandlar punktmolnen till färdiga DWG-ritningar eller IFC/Revit-modeller.
  • Fullständig dokumentation – Med laserscanning så missar man inget och slipper således kompletteringsmätningar.
  • Georefererat – Punktmolnen kan vid behov lägesbestämmas och kombineras med annat inmätt material samt knytas till befintligt eller nytt stomnät för återkommande mätningar.
Vi använder oss av Trimble X7 laserscanningssystem i våra mätuppdrag.

Referenser

Kastelholms Slott

Fullständig laserscanning av Kastelholms slott, insida och utsida.
Dokumentation av kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Kastelholms Kungsgård

Fullständig laserscanning av Kastelholms Kungsgård, insida och utsida.
Dokumentation av kulturhistoriskt värdefull byggnad inför renovering.
Upprättande av komplett 3D BIM-modell.


Ålands Yrkesgymnasium

Relationsmätning inför renoveringsåtgärd, fasad, interiör samt tak.

Upprättande av 2D-CAD ritningar.